Helsevirkninger av elektromagnetiske felt- debatten er i gang.

Folkets Strålevern opplyser: Folkehelseinstituttet la den 13.9.2012 frem rapporten fra «ekspertgruppen». Og det var ingen stor overraskelse at konkusjonen var at stråling fra mobiltelefoner, trådløse nett og mobilmaster ikke er farlig. De toneangivende medlemmene har i årevis hevdet sterkt at … Read More