Helsevirkninger av elektromagnetiske felt- debatten er i gang.

Folkets Strålevern opplyser:

Folkehelseinstituttet la den 13.9.2012 frem rapporten fra «ekspertgruppen». Og det var ingen stor overraskelse at konkusjonen var at stråling fra mobiltelefoner, trådløse nett og mobilmaster ikke er farlig. De toneangivende medlemmene har i årevis hevdet sterkt at det ikke er farlig. «Ekspertgruppen» har hatt en sterk slagside.

Foreningen for eloverfølsomme la frem en motrapport. Det finnes nemlig forskning som viser at det er helseskadelig!
Nå må vi få en bred debatt, og en høring i Stortinget. HVEM er det som har ansvaret, dersom det viser seg at konklusjonen var feil, og «ekspertgruppen» har gjort en for dårlig jobb?Det blir innslag på «alle» nyhetskanaler, følg med!

Her er linker til pressemelding fra Folkets Strålevern, rapporten til «Ekspertgruppen», og motrapporten fra FELO:

 

Folkets Strålevern: Pressemelding 12. september 2012

FELO: Pressemelding og kommentarer til ekspertutvalgets rapport 13.09.2012

FELOs pressemelding 13.09.2012 Helsevirkninger av elektromagnetiske felt

FELOs kommentarrapport: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, Ida Solheim og Solveig Glomsrød