Pressemelding RADIATION 2012

Pressemelding

Internasjonalt El-Symposium RADIATION 2012

”Radiation 2012 – nytt perspektiv på stråling og helse” arrangeres 18.-21.oktober 2012 i Oslo

For tredje gang arrangeres i Oslo et stort, internasjonalt symposium som setter stråling og helse på dagsorden – i et helt nytt perspektiv. Fokus på mobilstråling, elektromagnetisk belastning, nødnettet, smartmeters – men også  jording, kroppens bio-elektromagnetisme, byggbiologi og sunne arbeidsplasser.

Elektromagnetisme og stråling fra trådløs teknologi brer stadig mer om seg, uten at menneskene så langt har reflektert mye over dette. En oppvåkning om temaet er nå i ferd med å skje, og flere og flere spør seg om hvilke helseeffekter disse mange innretningene og strålingen har på både barn, det voksne mennesket og naturen. Hva vet vi om langtidsvirkninger og kryssvirkninger med ulike miljøfaktorer? Hvordan virker strålingen på vår egen kropp – i samspill eller i kollisjon med hjernebølger, mat og sansestimuli?

Disse problemstillingene vil bli belyst og diskutert og satt i et helhetlig perspektiv som omfatter både helse og kosthold på El-symposiet RADIATION 2012.

Radiation 2012 inviterer framstående forskere fra hele verden og mange ulike fagområder til åpent forskningstreff. Forskningen i Russland føres sammen med forskning fra USA, fysikk møter kjemi, teknologi møter terapi, teori møter praksisforskning og innovative oppfinnelser – og alminnelig interesserte mennesker møter profilerte forskere og spesialister.

Det vil være foredrag, diskusjoner og arbeidsgrupper. Blant innlederne på symposiet er:

Dr. med. Dietrich Klinghardt (USA), ”physician of the year 2007” og gründer av flere forskningsinstitutter i USA og Tyskland

Barrie Trower (UK) pensjonert forsker på mikrobølge-våpen i britisk forsvar/ etterretning M16, forfatter av TETRA rapporten til den engelske regjeringen.

Trond Skaftnesmo , biolog og forfatter som i anledning RADIATION 2012 lanserer boka ”Folkefiender” (Fritt Ord-stipend 2011) om kampen for uavhengig forskning rundt stråling, vaksiner og GMO.

Dr. med. Audun Myskja (Norge),  Dr. Vahan Babajan (Norge) m.fl.

Språk: Norsk, engelsk, tysk; med oversettelse.

Sted: Oslo

For presentasjoner og info fra tidligere el-symposium se her

 

 

Arrangør: Den ideelle foreningen BALDRON www.baldron.org

Info: www.radiation2012.no;

Kontakt: post@baldron.com.  Tel. /Faks: (+47) 64943577

Ralph-Raphael Kleimann

 

 

Noen videoer om temaet: -dr. Klinghardt:

 

NRK brennpunkt ”En stråelnde dag”

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6229208

 

http://www.youtube.com/watch?v=RkXqxRfG0jk

http://www.youtube.com/watch?v=fw5j2YqdpC8

 

Barriw Trower:

http://www.youtube.com/watch?v=iLWRdkxKXiw

http://www.youtube.com/watch?v=HNdcKGDNYQc