Presentasjoner 2010

Her kan du laste ned noen av de viktigste presentasjonene fra «Wireless Humanity 2010» som PDF.

Dr. Gerd Oberfeld on

Health Effects and Electromagnetic Pollution in our Environment

G_Oberfeld_1_EMF-Health Effects_ElSympOslo2010

Mikko Ahonen on
Base stations and health risks

MikkoAhonen1_Basestations_ElSympOslo2010

Sissel Halmøy on
Elektromagnetisk stråling –
– vår tids største miljøtrussel? (in Norwegian)

SisselHalmoy_EMFMiljotrussel_ElSympOslo2010

Dr. Ann-Marie Lidmark on
Mapping electrosensitivity in Sweden (the HET project 1)
(Health problems experienced by the
ElectroSensitive and the Dental Materials Injured)

A-MLidmark_2_Mapping_electrosensitivity_ElsympOslo2010

Dr. Ann-Marie Lidmark on
The Swedish «HET»-project and nutrition in the context of electrosensitivity (the HET project 2)

A-MLidmark_2_HET_nutrition_ElsympOslo2010

Dr. Gerd Oberfeld on
Dirty Electricity: A new dimension of

electromagnetic stressG_Oberfeld_2_Dirty Electricity_ElSympOslo2010

Mikko Ahonen on
Power quality and health

MikkoAhonen2_PowerQualityAndHealth_ElSympOslo2010

Alexander Popp on
Biophotons

A_Popp_biophotons_ElSympOslo2010