Programmet 2010

II. Internasjonale symposium om elektromagnetisme

Oslo 16. -19. September 2010

Det trådløse mennesket

Stråling, helse og bevissthet

Med spesielt fokus på:

Hjerneforskning, byggebiologi, skitten strøm;

Terapeutisk hjelp ved el-overfølsomhet

3½ dag med forelesninger, diskusjoner og workshops

med forskere fra 7 land

Språk: Norsk, engelsk, tysk – med oversettelse

Folkets Strålevern anser stråling som det viktigste miljøproblem i vår tid.

Symposiet er et forsøk på å sette dette temaet på dagsorden og skape større innsikt og bevissthet gjennom tverrfaglig dialog.

Med blant andre:

Dr. Gerd Oberfeld, Østerrike; Dr. med. Audun Myskja, Norge;

Dr. Ann-Marie Lidmark, Sverige; Professor Berit Ås, Norge;

Dr. Günter Haffelder, Tyskland; Andreas Bjørndal, Norge;

Dr. med. Kurt Mosetter, Tyskland

Organisert av BALDRON, en ideell forening for forskning og terapi www.baldron.com

Oppdatert program og ytterligere informasjon: www.elsymposium.org og www.baldron.com

Kontakt: post@baldron.com , tlf. +47 64 94 35 77

 

Informasjon til el-overfølsomme personer:

Gjennom symposiet forsøker vi å garantere lavest mulig stråleverdier. Alle deltakere blir bedt om å ha mobiltelefonen helt avslått.

Torsdag kveld: rommet i «Litteraturhuset» har moderate EM verdier (gjennomsnittlig 10 NanoTesla og ca. 20 Microwatt / m 2)

Fredag til søndag: Steinerskolen på Nordstrand har svært lave EM-nivåer , både inne og ute i skolegården (under 8 Microwatt / m 2). Ingen trådløse nettverk er på.

Liste over Bidragsytere

Mikko Ahonen (Forsker ved Institutt for informatikk, Universitetet i Tammerfors, gründer av Sustainable Mobile Ltd)

 

Dr. Vahan Babayan (Fysiker-fra universitetet i Moskva-, steinerskolelærer og professor ved høyskolen i Haugesund)

 • Felt og energi: Fenomener og refleksoner
 • Trådløs strømforsyning: Nyskapende teknologi – og nye helseutfordringer?

 

Andreas Bjørndal (Homeopat, akupunktør, leder av Det norske akademi for naturmedisin NAN, bidragsyter til «ReferenceWorks» & «Materia Medica» / MacRepertory, Oslo / Norge)

 • Elektromagnetisme og helse: en oversikt over symptomer
 • Homeopatisk diagnostisering og behandling av el-overfølsomhet

www.nan.no

 

Paul Gradenwitz (Visepresident for Eurmicros AS og chip-designer, bl.a. for de første DECT-telefonene og for den nyeste berøringsskjermen fra Acer, Nederland / Sveits / Kina)

 • Hvordan den trådløse telefonen ble til
 • Kan teknologiske nyvinninger løse helseproblemer knyttet til trådløs telekommunikasjon?

 

Dr. Günter Haffelder (fysiker, psykolog, forsker, grunnlegger av og direktør for «Institutt for kommunikasjon og hjerneforskning», Stuttgart / Tyskland)

 • Bevissthet og elektromagnetisme
 • Lærevansker, ADHD, ME og autisme: Kan de være knyttet til elektromagnetisk stråling?
 • Analyse og studier av spesielle talenter og evner
 • Workshop: Elektromagnetisme og barns utdanning

http://www.gehirnforschung.com/englisch/medical.html

 

Sissel Halmøy (Cand. scient. i teknisk kybernetikk, med-grunnlegger av foreningen for el-overfølsomme «FELO» og av den nystartede Folkets strålevern, leder av den internasjonale EMF-alliansen (www.iemfa.org ) Oslo / Norge)

 • Forståelse av elektromagnetisme: En introduksjon
 • Stråling i Norge – i internasjonalt perspektiv

www.stralevern.no , www.iemfa.org

 

Ralph-Raphael Kleimann (Terapeut – blant annet i enhetsterapi, forsker og gründer av BALDRON og Jordsamvirket, Vinterbro / Norge)

 • Elektromagnetiske felt i terapi og i naturlige omgivelser.

www.baldron.com , www.emf-norge.no , www.freearth.org

 

Dr. Dietrich Klinghardt (Lege, psykolog, banebrytende forsker på sammenkoblinger mellom elektromagnetiske felt, gift i metaller og kroniske infeksjoner, slik som Lyme-borreliose; Seattle / Washington, USA)

www.klinghardt.org , www.klinghardtneurobiology.com ; www.ink.ag;

På grunn av dobbeltbooking har ikke Dr. Klinghardt mulighet til å stille på dette symposiet. Hans forskning vil imidlertid bli presentert ved hans nære medarbeider Michael Kohl, og på sideprogrammet av hans medarbeidere Michael Kohl og Renzo Celani. Se nede og i side-program.

 

Michael Kohl (Terapeut og medisinsk assistent ved en nerveklinkikk, Spesialist i nevropsykologi, kinesiologi og naturmedisin; Moers / Tyskland)

 • Effekten av terapi med farget lys på el-overfølsomhet og nerveinfeksjoner som Lyme Borreliosis
 • Workshop: Autonomisk respons-test; anvendt psyko-nevrobiologi, Autonomisk respons-test: homeopati

 

Ann-Marie Lidmark (Forsker i biokjemi og menneskets helse, koordinator for ”HET-prosjektet” og konsulent for den svenske regjeringen, Stockholm / Sverige)

 • Tannhelse og el-overfølsomhet
 • Hvordan kan mangel på næringsstoffer, genetikk og metallgifter knyttes til el-overfølsomhet?
 • Kartlegging av el-overfølsomhet fra omfattende helsestatistikk: ”HET-prosjektet”

http://www.natureassociates.se

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2642;jsessionid=aukk0JJnq9Ke

 

Professor Torgeir Lyngtveit (professor i statistikk, kursholder i byggebiologi, Universitet for miljø og biovitenskap i Ås, Drøbak / Norge) (har måttet kansellere, kommer til El-symposiet i 2011)

 • Arkitektur og byggebiologi

 

Dr. med. Joachim Mutter (Forsker i miljømedisin (tidligere ved Universitetet i Freiburg), bestselgende forfatter og tidlig kritiker av metallgifter og vaksiner, Konstanz / Tyskland og Brasil) (har måttet kansellere, kommer til El-symposiet i 2011)

 • Amalgankoblingen: Giftige metaller og el-overfølsomhet
 • Strålefrie soner som terapeutisk virkemiddel for el-overfølsomme personer

http://www.zahnklinik.de/umwelt_integrativ

http://www.alpenparlament.tv/playlist/april-2009-forst/107-behandlung-und-praevention-von-krankheiten-die-durch-toxische-wirkung-von-elektromagnetischen-felder-entstehen

 

Dr. med Audun Myskja: (Lege, forsker, grunnlegger av enhetsterapi, forfatter og musiker, tildelt Den norske lægeforeningens kvalitetspris. Oslo / Norge)

 • Elektromagnetisme i menneskekroppen og bevissthet
 • Hjerneforskning, musikk og medisin i fremtiden
 • Hvordan overleve den digitale hverdagen – enkle øvelser for kropp og sjel

www.livshjelp.no

 

Dr. med. Kurt Mosetter (Lege, forsker i psykotraumatologi, grunnlegger av myoreflex-terapi, og klinisk coach for toppidrettsutøvere som Bayern München fotball og det tyske hockeylandslaget. Konstanz og Köln / Tyskland, Zürich / Sveits og Italia) (har måttet kansellere, kommer til El-symposiet i 2011)

-Fysiologisk og biofysisk molekylært stress

-El-overfølsomhet og ADHD

-Workshop: Å leve med molekylært stress fra elektromagnetiske felt  (Sammen med hans bror Rainer)

www.myoreflex.de , www.myoreflex.co.uk , www.movingmyo.com

 

Rainer Mosetter (Filosof MA, forsker, pedagog, myoreflex-praktiserende og musikk terapeut, Konstanz og Köln / Tyskland) (har måttet kansellere, kommer til El-symposiet i 2011)

-Workshop: Å leve med molekylær stress fra elektromagnetiske felt  (Sammen med hans bror Kurt)

www.myoreflex.de , www.myoreflex.co.uk

Dr.  med Gerd Oberfeld (Rådgiver og talsperson for miljømedisin, Den østerrikske lægeforening og helsedepartementet, Salzburg / Østerrike)

http://www.salzburg.gv.at/umweltmedizin.htm

Dr. Oberfeld er kjent for sitt initiativ til lave grenseverdier for mobile basestasjoner i byen Salzburg i 1998 g 2002.

-Helseeffekter og elektromagnetisk belastning i omgivelsen

-Skitten strøm: En ny dimensjon av elektromagnetisk stress

-Workshop: Den sunne soveplass: vurdering og fjerning av stressfaktorer

Alexander Popp (Orthodontist; tverrfaglig forskningsassistent for professor Fritz-Albert Popp ved Det internasjonale institutt for biofysikk. Neuss, Tyskland)

http://www.biophotonik.de; http://www.lifescientists.de/

– Lyset i menneskekroppens celler: Biofotoner, bio-koherens og selvregulasjonsdiagnose, ifølge Prof F.A. Popp

– Workshop: Biofotoner som et verktøy for diagnostisering og behandling av el-overfølsomhet

Heiko Wenner (Byggebiolog, konsulent for bygging med organiske materialer – undersøkelser av elektrosmog, skadelige stoffer og geopatisk forurensning; Langen nær Frankfurt / Tyskland)

– Byggebiologi: Sunne soveplasser og arbeidssituasjoner «holistisk terapi»

– Negativt samspill mellom elektrosmog, metallgifter og geopatisk stress

http://akury.com/baubiologie http://akury.com/baubiologie

Professor Berit Ås (Sosialpsykolog, nestleder i SV, og grunnlegger av det tidligere nordiske Kvinneuniversitet, Oslo / Norge)

– Et historisk perspektiv på elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunns- debatten: Om synergieffekter
http://www.hersketeknikker.no/

 

Erling Vebenstad Erling Vebenstad (Miljørådgiver og master-terapeut i NLP, mangeårig erfaring som ingeniør innen radio-og telekommunikasjon, Trondheim / Norge)

– EMF: en del av miljøsertifiseringen?

– Metoder for å styrke og beskytte oss, for kropp og sjel

www.balansepluss.no


Program: Torsdag til fredag kl 16:30: i Litteraturhuset,

Fredag kveld kl 18 til søndag på Steinerskolen på Nordstrand

Torsdag 16.9.

Det trådløse mennesket – hvor er vi i dag? i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

 • 18:00-21:30 Introduksjon og forelesninger med spørsmål og tilhørende diskusjoner (med pauser).

18:00 Velkommen og introduksjon ved Raphael Kleimann, presentasjon av hovedtalerne

18:30 Sissel Halmøy: Stråling i Norge – et internasjonalt perspektiv

19:00 Dr. Gerd Oberfeld: Elektromagnetisk miljøbelastning og virkninger på helsa

20:00 Ann-Marie Lidmark: Kartlegging av el-overfølsomhet fra omfattende helsestatistikk: ”HET-prosjektet” i Sverige.

20:30 Dr. Audun Myskja: Elektromagnetisme i menneskekroppen og bevisstheten

 

 


Fredag 17. 9. – Trådløs… rådløs? – Forskning på stråling og bevissthet i Litteraturhuset

 • Del A: 11:00-13:00 Miniforedrag og podiumsamtale om dagens tema

Mikko Ahonen: – Basestasjoner og helserisiko – en forskningsoversikt

Andreas Bjørndal: -En fenomenologisk tilnærming til » Det Trådløse Mennesket»

 

Paul Gradenwitz: – Hvordan den trådløse telefonen ble til

Dr. Günter Haffelder: – Bevissthet og elektromagnetisme

 

Sissel Halmøy: – Stråling i Norge – i internasjonalt perspektiv

 

Ann-Marie Lidmark: -Tannhelse og el-overfølsomhet

 

Heiko Wenner: – Negativt samspill mellom elektrosmog, metallgifter og geopatisk stress

Lunsjpause fra 13:00 til 14:00

 

 • Del B: 14:00-16:30 Seminar og Workshop

Arbeidsgruppene er basert på at det finnes ulike språklige behov, samtidig som de har fokus på et bestemt emne. Det er mulig å velge ulike arbeidsgrupper fra dag til dag – samtidig som noen av foredragsholderne kan bidra med innspill på et språk den ene dagen for å så gi innspill i en annen arbeidsgruppe (i et annet språk) den neste dagen. Arbeidsgruppene er prosessorientert og tar sikte på utveksling av kunnskap og erfaringer gjennom tverrfaglig dialog.

De viktigste bidragsyterne på hver arbeidsgruppe er:

1. Norsktalende arbeidsgruppe: Berit Ås, Sissel Halmøy, Erling Vebenstad, Vahan Babayan o.a.

Elektromagnetisme og helse: Grunnlag og utfordringer

Med bl.a.

Andreas Bjørndal

-En fenomenologisk tilnærming til » Det Trådløse Mennesket»

Sissel Halmøy

– Forståelse av elektromagnetisme: En introduksjon

Professor Berit Ås

– Et historisk perspektiv på elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunns- debatten: Om synergieffekter

Ann-Marie Lidmark

-Tannhelse og el-overfølsomhet

2. Engelsktalende arbeidsgruppe: Gerd Oberfeld, Paul Gradenwitz, Mikko Ahonen; Ann-Marie Lidmark o.a.

 

Forskningsforum: Elektromagnetisme, helse og bevissthet

Med bl.a.

Dr. Günter Haffelder

– Workshop: Elektromagnetisme og barns utdanning

Dr.  med Gerd Oberfeld

-Workshop: Den sunne soveplassen: vurdering og fjerning av stressfaktorer

3. Tysktalende arbeidsgruppe: Günter Haffelder, Michael Kohl, Heiko Wenner o.a.

 

 

Terapiforum

Michael Kohl

– Workshop: Autonom responstest; anvendt psykonevrobiologi, homeopati

Alexander Popp

– Workshop: Biofotoner som verktøy for diagnostisering og behandling av el-overfølsomhet

Middag og pause fra 16:30 til 18:00

Vi flytter til Steinerskolen på Nordstrand, kveldsforelesningene som begynner kl. 18 foregår der.

 • Del C: 18:00-21:30 Foredrag og diskusjoner (med pauser)

18:00 Anne-Marie Lidmark: Hvordan kan mangel på næringsstoffer, genetikk og metallgifter knyttes til el-overfølsomhet?

 

18:45 Mikko Ahonen: Strømkvalitet – Forskning og målinger i finske og russiske skoler

19:30 Alexander Popp: Lyset i kroppens celler: Biofotoner som et verktøy for diagnostisering av el-overfølsomhet

 

20:15 Dr.Günter Haffelder: Hjerneforskning og elektromagnetisme – Redd barna våre


Lørdag 18. 9. – Å leve med stråling – hva kan vi gjøre i praksis? På Steinerskolen på Nordstrand hele dagen

 • Del A: 11:00-13:00 Miniforedrag og podiumsamtale til dagens tema

Mikko Ahonen: – Strømkvalitet – en innføring

 

Paul Gradenwitz: – Kan teknologiske nyvinninger løse helseproblemer knyttet til trådløs telekommunikasjon?

Dr. Günter Haffelder: – Lærevansker, ADHD, ME og autisme: Kan dette være knyttet til elektromagnetisk stråling?

 

Ralph-Raphael Kleimann: – Elektromagnetiske felt i terapi og i naturlige omgivelser.

 

Michael Kohl: – Effekten av terapi med farget lys på el-overfølsomhet og nerveinfeksjoner som ALS og Borreliose

 

Alexander Popp : – Biofotoner, bio-koherens og selvreguleringsdiagnose, ifølge Prof. F.A. Popp

 

Heiko Wenner: – Hva er byggebiologi? Tiltak for sunne soveplasser og arbeidssituasjoner

Lunsjpause  fra 13:00 til 14:00

 

 • Del B: 14:00-16:30 Seminar og Workshop

Arbeidsgruppene er basert på at det finnes ulike språklige behov, samtidig som de har fokus på et bestemt emne. Det er mulig å velge ulike arbeidsgrupper fra dag til dag – samtidig som noen av foredragsholderne kan bidra med innspill på et språk den ene dagen for å så gi innspill i en annen arbeidsgruppe (i et annet språk) den andre dagen. Arbeidsgruppene er prosessorientert og tar sikte på utveksling av kunnskap og erfaringer gjennom tverrfaglig dialog.

1. Norsktalende arbeidsgruppe: Berit Ås, Erling Vebenstad o.a.

Elektromagnetisme, helse og samfunn

Med bl.a.

Professor Berit Ås

– Perspektiver for en politisk bevegelse som ivaretar menneskets helse

Erling Vebenstad

– Metoder for å styrke og beskytte oss, for kropp og sjel

 

2. Engelsktalende arbeidsgruppe: Gerd Oberfeld, Mikko Ahonen, Paul Gradenwitz, Ann-Marie Lidmark, Günter Haffelder o.a.

Forum ”Strømkvalitet og skitten elektrisitet”

Med bl.a.:

Mikko Ahonen

-Strømkvalitet – Praktiske løsninger?

 

Ann-Marie Lidmark

-Tannhelse og el-overfølsomhet

Dr. med Gerd Oberfeld

– Å ”rense” skitten strøm? Praktiske tiltak i forhold til en ny dimensjon av elektromagnetisk stress

3. Tysktalende arbeidsgruppe: Heiko Wenner, Paul Gradenwitz; Michael Kohl o.a.

Forum Måling, skjerming og terapi

Med bl.a.:

 

Michael Kohl

– Workshop: Autonom responstest; anvendt psykonevrobiologi, homeopati.

 

Heiko Wenner

– Byggebiologi: Sunne soveplasser og arbeidssituasjoner – «holistisk terapi»

Middag og pause fra 16:30 til 18:00

 

 • Del C: 18:00-21:30 Foredrag og diskusjoner (med pauser)

18:00 Erling Vebenstad: EMF- en del av miljøsertifiseringen?

18:30 Gerd Oberfeld: Skitten strøm: En ny dimensjon av elektromagnetisk stress – og hvordan «rense» ditt hjem

 

19:30 Heiko Wenner: Byggebiologi – Å skape et sunt hjem: Er geopatisk stråling en del av bildet? Diskusjon

20:15 Dr. Audun Myskja: Hjerneforskning, musikk og medisin i fremtiden: Hvordan overleve den digitale hverdagen


 

Søndag 19.9. Elektromagnetisme, helse og bevissthet: Fremtidige perspektiver i Steinerskolen på Nordstrand

 • Del A: 11:00-16:00 Foredrag, dialog og perspektiver

11:00 Vahan Babayan: Når elektrisitet er overalt: Ny tenkning eller bare ny teknologi? – Utfordringer i forbindelse med trådløs strøm og Tesla-teknologi

12:00 Günter Haffelder: Hjerneforskning og studier av spesielle talenter og evner: Å skape fremtidens skoler

Lunsjpause fra 13:00 til 14:00

 

 • Del B: 14:00-16:00 Podium, Dialog, Perspektiver

 

14:00 Podium: Dialog og perspektiver

15:30 Oppsummering og avslutning


Sideprogram: UTPRØVING, DIALOG OG TERAPI

(kun for fulltidsdeltakere)

 

Under hele symposiet vil det på dagtid være terapeuter og konsulenter som tilbyr personlig hjelp og informasjon

 

I pausene – og utenom når du trenger en – kan du:

– Prøve å bruke og lære om måleapparater

– Lære om beskyttelse mot EMF og stråling

– Få testet din grad av el-følsomhet og relaterte symptomer

– Få testet din grad av stress i forhold til strøm og EMF

– Få testet din evne til selv-regulering

– Få diagnostisert kryss-symptomer som Borreliose og tungmetaller

– Forsøke biofoton-testing

– Forsøke terapi med farget lys

 

Konsulentene vil oppfylle våre standarder for seriøst og etisk terapeutisk arbeid, men likevel jobbe selvstendig i forhold til symposiet.

 

Med blant andre:

Heiko Wenner

Renzo Celani

Michael Kohl

BALDRON-medarbeidere