El Symposium 2009

 

El Symposium 24 – 27. september 2009

Internasjonalt Symposium i Litteraturhuset i Oslo,

24.-27. september 2009

 

Det trådløse samfunn

Stråling, helse og
menneskerettigheter

3 ½* dager med foredrag, debatt og praksisseminar

med 12 forskere fra 5 land

Symposiet er en storsatsing for å sette temaet på dagsorden

og skape større bevissthet og innsikt.

Strålingsspørsmålet er av Norges Miljøvernforbund rangert

som den viktigste miljøsaken i vår tid.

Språk: Norsk; engelsk; tysk med oversettelse

Sted: 24. og 25. september, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (ved slottparken)

26. og 27. september: Berle, Professor Dahls gate 30 (i krysset med Industrigaten)

Med bl.a.

Dr. Audun Myskja, Prof. Berit Ås, Sissel Halmøy, Paul Gradenwitz, Andreas Bjørndal, Dr. Vahan Babayan, Erling Vebenstad, Ralph-Raphael Kleimann

Dr. Audun Myskja: (Overlege, forsker, forfatter og musiker, Oslo)

– Hjerneforskning og fremtidens medisin

– Å overleve den digitale hverdagen – enkle øvelser for kropp og sinn

Prof. Berit Ås (Sosialpsykolog, 1. leder for SV, og stifter av det (tidligere) Nordiske kvinneuniversitet)

– Et historisk perspektiv på elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunnsdebatten: Om synergieffekten – Noen personlige og pedagogiske anmerkninger

Dr. Markus Osterrieder (Kulturantropolog, München og Tvir/Russland)

– Elektromagnetisme i politikk og propaganda- fra bolsjevismen til HAARP

Paul Gradenwitz (Vice president Eurmicros AS og tidligere Chipdesigner for de første — DECT-telefonene hos Philips; Nederland/Sveits/Kina)

– Hvordan den trådløse hustelefonen ble til

– Chipdesign og flerdimensjonal tenkning

Sissel Halmøy (Sivilingeniør teknisk kybernetikk, Kongsberg, fagkonsulent for Elektromagnetisme i Norges Miljøvernforbund)

– Å forstå elektromagnetisme: En innføring

– Kampen om grenseverdiene

Andreas Bjørndal (Homeopat NMHL, Akupunktør NAFO, Undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin )
– Elektromagnetisme og helse: Et symptombilde
– Homeopatiske diagnose og behandling av el-følsomhet

Dr. Vahan Babayan (Fysiker – fra universitet i Moskva-, steinerskolelærer og lektor ved Høyskolen i Haugesund)
– Felt og energi; Formative livskrefter og eksterne felt
– Kan fysikerens energibegrep hjelpe å forstå menneskets reaksjon på stråling og magnetfelt?

Ralph Raphael Grosse Kleimann (Terapeut – bl.a. toning og enhetsterapi- , forsker og entreprenør, BALDRON/Jordsamvirket, Vinterbro)

– Erfaringer som El-følsom

– Elektromagnetiske felt i terapi og meditasjon.

Arne Solms-Köster (Arkitekt med spasialkompetanse innen biologisk byggeteknikk, birøkter og skogsmester, Tyskland/Lillehammer)

– Byggebiologi

– Biedøden og mobiltelefonen; Praktiske tiltak for å redde naturens små hjelpere

Erling Vebenstad (miljørådgiver og NLP Master Practitioner, mange års erfaring som ingeniør innen radio- og telekommunikasjon)
– Finnes det sammenheng mellom egen tilstand og sårbarhet for stråling?
– Kropp-sinn metoder for å styrke og beskytte oss

 

Prof. Torgeir Lyngtveit (ikke endelig bekreftet) (Professor ved UMB i Ås)

– Arkitektur og byggebiologi

Program:

Torsdag 24. 9. Det trådløse samfunn – Hvor står vi i dag?

kl. 18-21:30 Innledninger og foredrag med spørsmål og samtale, innlagte pauser.

18:00 Velkommen og innledning ved Raphael Kleimann; Presentasjon av innlederne

18:30 Foredrag ved Sissel Halmøy: Å forstå elektromagnetisme: En innføring

19:30 Foredrag ved Paul Gradenwitz: Hvordan den trådløse hustelefonen ble til

20:30 Foredrag ved Berit Ås: Et historisk perspektiv på elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunnsdebatten: Om synergieffekten – Noen personlige og pedagogiske anmerkninger.

 

 

Fredag 25. 9. Uten en tråd… – Hva vet vi egentlig? Forskningsresultater

kl. 12-16 Workshops: (Del 1;12:00-13:30, pause 13:30-14:30, Del2;14:30-16:00, Podiumssamtale 16:00-17:00)

Arbeidsgruppene er prosessorientert: Vi deler oss i undergrupper og bestemmer tema-fokus fortløpende, alt etter ønsker og behov hos deltagerne. Utgangspunkt er temaene:

  • Stråling, teknologi og samfunn: Sissel Halmøy, Paul Grandenwitz, Erling Vebenstad
  • Elektromagnetisme, terapi, natur og bevissthet: Wahan Babayan, Raphael Kleimann, Arne Solms-Köster, Andreas Bjørndal

Kl.16:00: Podiumssamtale til dagens tema

 

kl. 18- 21:30 Foredrag og samtale, pauser innlagt

18:00 Foredrag ved Erling Webenstad: Hva vet vi IKKE om elektromagnetisme, helse og bevissthet?

19:00 Foredrag ved Audun Myskja: Hjerneforskning og fremtidens medisin

20:30 Foredrag ved Arne Solms-Köster og Raphael Kleimann: Biedøden og mobiltelefoni – nye forskningsresultater

Samtale om kveldens tema

Lørdag 26. 9. Bier, fugler og mennesker i strålingsfeltet – Hva kan vi gjøre i praksis?

kl. 12-17 Workshops (fortsettelsen fra fredag): (Del 1;12:00-13:30, pause 13:30-14:30, Del2;14:30-16:00, Podiumssamtale 16:00-17:00)

  • Stråling og elektromagnetiske felt, teknologi: Paul Gradenwitz, Vahan Babayan, Erling Vebenstad
  • Elektromagnetisme, terapi, natur og bevissthet: Raphael Kleimann, Arne Solms-Köster, Vahan Babayan

Kl.16:00: Podiumssamtale til dagens tema

 

kl. 18- 21:30 Foredrag og Podiumsamtale (Foredrag I kl. 18; Foredrag II kl. 20:00)

18:00 Foredrag ved Sissel Halmøy: Kampen om grenseverdiene

18:30 Ralph Raphael Grosse Kleimann: Erfaringer som El-følsom; Måling og skjerming

18:45 Andreas Bjørndal: Homeopatisk diagnose og behandling av elfølsomhet

19:15 Podiumsamtale om kveldens tema

20:15 Foredrag ved Arne Solms-Köster: Byggebiologi: stålingsfrie hus

 

Søndag 27. 9. Bevissthetens bølgelengde – teknisk og menneskelig elektromagnetisme

kl. 10- 16 Foredrag, samtale og oppsummering

10:00 Foredrag ved Vahan Babayan: Energi og elektromagnetisme som fenomen – en fysikers blikk på mennesket

14:00 Foredrag ved Audun Myskja: Energimedisin og elektromagnetisme – forskning og erfaring

13:00 Lunsj

14:00 Foredrag ved Audun Myskja: Å overleve den digitale hverdagen – enkle øvelser for kropp og sinn (musikalske betraktninger av en syngende lege)

15:30 Oppsummering og samtale

Sted: 24. og 25. september, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (ved slottparken)

26. og 27. september: Berle, Professor Dahls gate 30 (i krysset med Industrigaten)

 

www.baldron.no,


 

  • Om referentene